KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir

kkvk ne zaman yürürlüğe girmiştir

KVKK Ne Demektir?

KVKK; kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hakların ve temel özgürlüklerin korunması demektir. Kişisel verilerin korunması demek temelde verilerin değil, kişilerin korunması amaçlanmaktadır. Diğer bir ifade ile söyleyecek olursak verilerin korunması; kişilerin hakkındaki verilerin tamamen veya kısmi olarak otomatik olan ya da otomatik olmayan yollar  ile işlenmesinden doğabilecek olan zararlardan korumak amacı ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış olan idari, teknik ve hukuki önlemlerin tamamını kapsar. KVKK , kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme sürecindeki bütün aşamaları kapsayacak şekilde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç ile KVK, kişinin verilerinin geleceğini kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda da bu koruma insanların onurunun ve kişilik haklarının da bir gerekçesidir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVK hakkı ülkemizde 2010 yılında anayasal teminata bağlanmış bulunmaktadır. Bu tarihten öncesinde kişisel veriler daha çok genel hukuki düzenlemelerde yer alan hükümler ile korunuyordu. Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda kişilik hakkı ile KVK ‘ na yönelik hükümler ve yaptırımlar bu düzenlemelere örnek olarak gösterilir. 2010 yılında ise, Anayasanın 20. maddesine eklenen “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir” hükmü sayesinde kişisel verilerin korunması ilk kez anayasal bir hak statüsüne kavuşmuş olmaktadır. Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında bu hakkın korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de, çıkarılacak bir kanuna bırakılmıştır. Bu kapsamda 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

KVKK Hakkının Kapsamı Nedir?

2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyici 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü’ de eklenerek, KVK hakkının kapsamı belirlenmiş olmaktadır.

İlgili Makale

5651 LOGLAMA NEDİR?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir