Erişim Logları Nedir

Erişim Logları Nedir

Log Kayıtları

Öncelikle “Log” ne nedir ve işletmeler neden Log tutmalıdır? Gelin öncelikle bu sistemi kısaca anlamaya çalışalım

Erişim Logları Nedir

İngilizce bir kelime olan Log, kayıt anlamına gelmektedir. Belirli bir sistemle ilgili olayların otomatik olarak üretilmesi ve zaman damgalı olarak belgelendirilmesidir. Loglamak yani kayıt tutmak ise, bu üretilen dijital kayıtların saklanması anlamına gelmektedir.

Erişim Logları Nedir

Mesela basit bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki çalıştığınız kurumda bir güvenlik duvarı var bu sayede internete erişim sağlıyorsunuz. Siz bir haber sitesine girdiğinizde, işte o güvenlik duvarı sizin hangi tarihte, hangi saatte, hangi IP adresi ile hangi web sitesine girdiğinizi kaydediyor, yani logunuzu (kayıtlarınızı) tutuyor. Bu arada log tutmak yalnızca güvenlik duvarı ile ilgili bir konu değil, birçok yazılımlar, donanımlar vb. sistemler kendi sistemlerince kayıt tutarlar.

Peki KVKK veri sorumlularından yerine getirilmesini istediği tedbir nedir?

Kurul’ un yayınladığı rehberde, tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması gerekliliğinden bahsedilmiş. Aslında KVKK yasasından önce, bu gereklilik işletmeler için 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Kanunu) ile zorunlu hale getirilmişti. İşletmeler hali hazırda KVKK yasasından bağımsız olarak zaten bu 5651 sayılı kanun gereği kullanıcıların işlem hareket kayıtlarının tutulmasından sorumludurlar.

Erişim Logları Nedir

5651 sayılı kanun gereğince Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yönetmelikleri gereği her işletme, bu erişim kayıtlarını tutmanın yanı sıra aynı zamanda bu kayıtların doğruluğunu, bütünlüğünü zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak iki yıl süre ile saklamak ile yükümlüdür.

Neden İşletmeler Log Tutmalıdır?

Öncelikli olarak bunun yasa gereği bir zorunluluk olduğunu tekrar belirtelim. İnternet üzerinden işlenen suçların tespiti amacı ile çıkarılan bu kanunun gereği, diyelim ki bir kişi sizin kurumunuzun internet ağını kullanarak herhangi bir suç unsuru teşkil edebilecek bir içerik paylaşımı yaptı. İşte burada bu kişinin tespiti için yetkili resmî kurumlar size geldiklerinde, eğer log kaydınız yok ise işletme yani siz bu suçtan sorumlu olursunuz. Eğer log kaydını tutuyor iseniz, bu kaydı yetkili kişilere beyan ederek işletmenizin sorumluğunu ortadan kaldırırsınız. Eğer ki bu kanun maddesini yerine getirmiyor iseniz; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma şeklinde birtakım kanuni yaptırımlara karşı karşıya kalırsınız.

Peki bunu sağlamaya çalışırken nasıl bir teknolojik çözümden yararlanabiliriz?

İnternet trafiğinizin kayıtlarını tutmalı ve gizlilik çerçevesinde 5651 kanununa uygun formatta (zaman damgalı) muhafaza etmelisiniz. Bu kayıtları genel tabirle Syslog adını verdiğimiz yazılımlar (logları üzerinde depolayan, raporlayan ve analiz eden) üzerinde tutup, muhafaza edebilirsiniz. Genelde 5651 formatına uygun olarak tutan yazılımlar ücretli oluyor. Ücretsiz olup ta sizin manuel olarak 5651 formatına uygun bir şekilde log tutmanızı sağlayan yazılımlarda mevcuttur. İnternette bu konu ile ilgili kısa bir araştırma ile çözüm sağlayabilirsiniz.

Erişim Logları

Rehber’ de veri sorumlularının sistemleri çoğunlukla içeriden veya dışarıdan gelen saldırılara, kötü amaçlı yazılımlara veya kullanımlara maruz kalan sistemler üzerindeki olayları uzun süre fark edememesinden veya müdahale için geç kalabildiğinden bahsedilmiş.

Yani sistemlerinize bir siber saldırı oluyor olabilir, sistemleriniz kötüye kullanılıyor olabilir, sunucunuzda bir servis durmuş olabilir ve siz bunu fark edemiyor olabilirsiniz ya da müdahale için geç kalmış olabilirsiniz. Bu durumun önüne geçebilmek için ağınızdaki tüm sistemler üzerindeki hareketleri, olayları düzenli olarak kontrol etmeli, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçip ilgili aksiyonları almalısınız.

Peki bu kadar sistemi nasıl kontrol edeceğiz?

Yukarıda ne demiştik, tüm sistemler kendi içlerinde log tutabilirler. Güvenlik duvarları, sunucular, Switch’ ler, kurmuş olduğunuz yazılımlar vb. aslında her biri kendi içerisinde log tutarlar. Siz bu logları analiz ederek oluşan hataları, varsa saldırı girişimlerini, durmuş bir servisi görebilir ve düzeltebilirsiniz. Fakat dediğinizi duyar gibiyim : ) Bu kadar sistemi nasıl takip edeceğiz? Nasıl analiz edeceğiz?

İşte bunları yapmanızı sağlayacak teknolojik çözümün adı :

SIEM (Security Information and Event Management), (Güvenlik Bildirimi ve Olay Yönetimi)

SIEM Nedir?

SIEM, kabaca anlatmak gerekirse tüm donanımlardan veya yazılımlardan onların ürettikleri logları toplar ve sizin anlayacağınız formatta düzenleyip size raporlar. Tüm sistemlerdeki hareketleri merkezi bir yerden analiz edebilirsiniz. Hatta analizle kalmayıp, belirli politikalar oluşturarak o sistemlere aksiyon aldırabilirsiniz.

Hemen örnekleyelim;

Mesela güvenlik duvarınıza dışarıdan biri login olmaya çalışıyor. 5 defa, 10 defa deniyor. Güvenlik duvarınız haliyle bununla ilgili bir log üretiyor ve SIEM’ e yolluyor. SIEM’ de size bunu dilerseniz mail yoluyla hemen bildiriyor. Dilerseniz de SIEM’ de yazacağınız bir kural ile güvenlik duvarına aksiyon aldırtabiliyorsunuz. Yazacağınız kuralla güvenlik duvarına, sana aynı IP adresi üzerinden 5 defadan fazla login olmaya çalışan olursa o IP adresini banla şeklinde aksiyon aldırtıp olaya müdahale ettirtebilirsiniz. Böylelikle siz bir müdahale de bulunmadan SIEM olayları takip edip, davranışları analiz ederek olaylara müdahale edebiliyor.

Yine başka bir örnek; File Server’ ınız da bulunan MUHASEBE adlı klasöre yazma yetkisi bulunmayan bir kullanıcı 60 saniyede 5 kez deneme yaparsa alarm ürettirerek birim yöneticisine mail attırabilirsiniz. Yani kullanıcıların işlem hareketlerini kayıt altında tutabilirsiniz ki bu kurul tarafından rehberde belirtilmiş.

Dışarıdan yerel ağınıza sızma girişimlerimin hareketlerini görebilir ve alarm ürettirebilirsiniz.

Kısacası tüm sistemlerden topladığınız logları analiz ederek, sistemlerin davranışlarını takip eder ve size raporlar sunar.

Böylelikle bir yazımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısaca Erişim Logları ve Log Kayıtları teknik tedbirlerinden bahsetmeye çalıştık. Gelecek hafta Ağ Güvenliği ve Uygulama Güvenliği konularına değinerek yazılarımıza devam edeceğiz.

5651 Kanun maddesi kimleri kapsamaktadır

kvkk kanunu kimleri kapsıyor

5651 Kanun maddesi kimleri kapsamaktadır

• Erişim Sağlayıcılar

Kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 sayılı Telefon ve Telgraf
Kanunu ve Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. TTNET A.Ş.,
Superonline A.Ş., Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler örnek
olarak verilebilir.

• Yer Sağlayıcılar

İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten
gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta
olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları,
üniversiteler, dernekler, şirketler, vakıflar vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde
bulunabilirler.

• İçerik Sağlayıcılar

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten,
değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler, dergiler içerik
sağlayıcılara örnek olarak verilebilir. Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, internet
ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar. Yine ticari
veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet
ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla
yükümlüdürler. Aksi takdirde, Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı’nca idari para
cezası verilebilir.

• İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlar. Fakat
bu faaliyeti kar amacıyla değil, sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine
internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

• Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu
kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve
beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan
gerçek ve tüzel kişilerdir. Başta halk arasında “internet kafe” olarak bilinen yerler olmak
üzere benzeri yerler ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıdır

5651 no’lu yasa ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu (TİB) her kurum için bazı yükümlülükler getiriyor:

1. Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.
2. Erişim log ve kayıtlarının tutulması. ( Zaman ve Tarih Mührü ile )
3. Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması.
4. Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması.

Kullanıcılar internet teknolojisi sayesinde Web sayfaları üzerinden bilgi paylaşımı, eğlence,
iletişim kurmak, hizmet vermek ve kendilerini tanıtmak gibi bir çok ihtiyacını karşılamaktadır.
Artık hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan internet ortamı faydalarının yanı sıra bir
çok tehtidi de beraberinde getirmiştir.

Kötü amaçlı kişi veya kişiler haksız kazanç elde etmek için kullanıcıların kişisel bilgilerini
çalarak çıkar amaçlı kullanmaktadırlar. Kullanıcı bilgileri ile kullanıcıları dolandırmak,
bilgilerini pazarlayarak haksız kazanç elde etmek ya da işledikleri bir suçu habersiz masum
kullanıcılar işlemiş gibi göstererek kendilerini gizlemektedirler.

İlgili kanun maddesi tüm bu olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple
internet ortamında tamamı ile savunmasız bulunan kullanıcıların hizmet aldıkları kurumlar
tarafından koruma altına alınmasını istemektedir. Kanun maddesinde istenen bu yaptırım
hizmet veren kurumlarında müşterilerini korumak ve daha iyi hizmet verebilmek için
uygulamaları gereken bir yaptırımdır.

Kanun maddesi tam olarak yasal içerik taşımayan kullanıcıların bilgilerinin çalınmasına
sebebiyet verebilecek sahte web sayfaları, yasal olmayan propagandaların bulunduğu, sitelerin,
suç unsuru içeren tüm web sayfalarının engellenmesini ve kullanıcıların bilinçli veya bilinçsiz
bir şekilde bu web sayfalarına erişimlerinin engellenmesini istemektedir.

kvkk kanunu kimleri kapsıyor kvkk kanunu kimleri kapsıyor kvkk kanunu kimleri kapsıyor

Log Nedir 

Log Nedir 

Log Nedir 

Günümüz teknolojisinde neredeyse her işletme ve firma işlerini internet üzerinden yürütüyor. İnternetin hayatımıza kattığı kolaylık ve birim zamandan elde edilen verim yadsınamaz derecede fazla.

Buna rağmen yaklaşık 25-30 yıldır aktif olarak içinde bulunduğumuz internet ortamında iş yürütmenin bazı dezavantajları var. İçlerinde en önemli olanı ise güvenlik problemi.  Veri ve dökümanların bir başkasının eline geçebilme riski kullanıcıların korkulu rüyası olmuş durumda. Bu bir sosyal medya hesabının hacklenmesinden büyük bir işletmenin veri kaybına uğramasına kadar   ilerleyebiliyor.

Güvenlik kaynaklı tehlikelerin önüne geçmek ve kullanıcılara daha emniyetli bir ortam sunmak için geliştirilen ’’log teknolojisi’’ gerçekleştirdiğiniz tüm eylemleri kayıt altına alan ve erişimin yalnızca yetkili kişide olduğu bir yazılım. Log kaydı sanal dünyada tıpkı bir koruyucu gibi yerini almış durumda.

Logdan kısaca bahsedecek olursak birebir çeviri yaptığımızda ’’log’’ kütük ve kayıt defteri anlamlarını  taşıyor. Bilişim dünyası için ise log, bilgisayarın gerçekleştirdiği her etkinliğin kayıt altına alınması   demek. Yani gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri denetlemenizi, kritik durumlar ve tanımlanamayan eylemleri   tespit etmenizi sağlar. Log kaydı sürekli olarak tutulur, bu sayede sistem yöneticisi gerçekleşen her harekete erişebildiği gibi olası bir siber saldırı hissettiğinde gerekli önlemleri alabilir.

Devletler sanal mecralardan yürütülen işlerin ve anlaşmaların güvenliği için log kaydı tutmayı zorunlu kılmışlardır. Ülkemizde deher kurum ve kuruluş diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi log kaydı tutmak zorundadır. Bunun yanında işletmeler mevcut olan en az iki yıllık log kayıtlarını arşivlemek ile yükümlüdürler.

Log aynı zamanda internet hizmeti sağladığınız ağın ve modemin güvenliği için de kullanılır. İnternet hizmeti aldığınız modemin güvenliği bu mecrada iş yapan herkes için çok önemlidir. Tanımlanamayan bir ağ ve IP adresiniz üzerinden gerçekleştirilen bir işlem uzun vadede başınıza işler açabilir. Sahip olduğunuz IP adresi üzerinden gerçekleştirilen eylemlerin kontrolunu de log sayesinde sağlayabilirsiniz. Bu sizi tüm olumsuzluklardan ve olası siber suç tehditlerinden korur.

Özetle log hizmeti firmanızın, kişisel veya kurumsal internet sitenizin tüm işlemlerini kontrol altına almanızı ve güvenliğinizi sağlayan bir yazılım hizmetidir. İşletmenizin başarısı için bu hizmetten en aktif şekilde yararlanmanız lehinize bir sonuç doğuracak, internetin karanlık yüzü ve sorunlarıyla karşılaşmadan işlerinizi kolayca yürütebileceksiniz.

Mobil Hotspot Nasıl Kullanılır

Mobil Hotspot Nasıl Kullanılır

Mobil Hotspot, diğer adlarıyla mobil Wi-fi hotspot ya da taşınabilir hotspot olarak da bilinir. Özetle cep telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlayan yazılım, donanım ve ağ veri hizmeti karışımıdır.

Mobil hotspot ile dizüstü bilgisayarınız, diğer akıllı telefonlarınız, tabletiniz ve oyun konsollarınız için 9 metreye kadar internet erişim sağlayabilirsiniz. Mobil hotspot’un bu özelliği sayesinde telefonunuzu wi-fi adaptörü olarak kullanabilirsiniz.

Mobil Hotspot’ların 3G veya 4G sinyali destekli çeşitleri vardır. Bununla beraber mobil hotspot özelliğinden yararlanabilmek için USB cihazları veya akıllı cep telefonunuzun mobil hotspot özelliğini kullanabilirsiniz.

Mobil Hotspot Özellikleri

Cep telefonunuzu kullanarak ya da USB cihazdan yararlanarak aktif ettiğiniz mobil hotspot özelliğiyle iPhone, iPad veya diğer mobil cihazlarınızın internete erişimini kolayca sağlayabilirsiniz.

Mobil cihazların hotspot özelliği, USB hotspot cihazlar birden fazla cihazın internete erişimi sunan Wi-Fi noktalarıdır. Mobil cihazlardın hotspot özelliği, USB cihazlara göre daha kolay çalıştırılması ve yazılıma ihtiyaç duymamasıdır.

Mobil Hotspot Hızı

Mobil hotspot’lar özellikle belli bir yerde çalışmayanlar ve sürekli seyahat edenler için hem büyük bir kolaylık hem de akıllıca bir seçenektir. Çünkü ülkedeki mobil internet noktalar LTE ağları sayesinde, evimizde kullandığımız internetin bağlantı hızından çok daha yüksektir.

Mobil Hotspot’lardaki En Büyük Sorun

Hızlı ve kolay internet erişimi sağlayan mobil hotspot’ların olumsuz özelliklerinden bahsedelim. Mobil hotspot özelliğinin kullanıcılarına yaşattığı en büyük sorun bataryayı çabuk tüketmesidir. Mobil hotspot özelliğinin aktif edilmesiyle cep telefonunuzun bataryası, normal kullanımdan çok daha kısa sürede bitecektir.

Eğer mobil hotspot olarak kullandığınız bir cep telefonu taşıyorsanız, cihazınızı sürekli şarj etmeye de hazır olmak zorundasınız. Bir diğer sorun ise bazı akıllı telefonlarda mobil hotspot özelliği aktifken, arama yapamayabilirsiniz. Bunun nedeni, cihazınızın aynı anda ses ve veriyi destekleyememesiyle alakalıdır.

15 Ocak 2019 tarihinden itibaren, mobil hotspot’u kullanarak mobil internet paketiyle çevresindeki cihazlara internet erişimi sağlayan kullanıcılara ek ücret getirildi.

Mobil Hotspot Güvenli mi?

Mekandan ve zamandan bağımsız çevrimiçi olabilme ve çalışabilme kolaylığı sunan hotspot’lar internet bağlantısında hızın yanı sıra güvenliği de sunuyor. Genel Wi-Fi bağlantıları birden fazla kişiye hatta kamuya açık olabilir. Bu nedenle bilgisayarınızdaki ya da cep telefonunuzdaki kişisel bilgilerden tutun, her türlü veri güvenlik riskiyle karşı karşıya olabilir.

Mobil Hotspot Nasıl Açılır?

Mobil Hotspot’un ne olduğundan ve özelliklerinden bahsettikten sonra kişisel erişim noktası özelliğini cep telefonunuzda nasıl aktif edeceğinizi anlatacağız. Hotspot özelliği, Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlarda farklı şekillerde aktif edilir.

Andoid telefonlarda mobil hotspot nasıl açılır?

Andorid cihazlarda mobil hotspot yani kişisel erişim noktası özelliğinden faydalanmak için bu adımları takip edin.

Öncelikle cep telefonunuzun ‘Ayarlar’ menüsüne girerek, ‘Kablosuz bağlantı ve ağlar’ özelliğini seçin.

Mobil Hotspot Nasıl Kullanılır

 

Mobil Hotspot Nasıl Kullanılır

Devamında ‘Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası’ özelliğini aktif edin. Özelliği onayladıktan sonra android cihazınızda mobil hotspot özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPhone (IOS) telefonlarda hotspot nasıl açılır?

IOS işletim sistemine sahip iPhone model cihazlarınızda hotspot özelliğini aktif etmek için bu adımları izleyin

Öncelikle cep telefonunuzun ‘Ayarlar’ menüsüne girerek ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğini aktif edin.

Mobil Hotspot Nasıl Kullanılır

Sonrasında Wi-Fi hotspot şifresini değiştirin. Wi-Fi Parolası’na basın.

MikroTik Hotspot Yapılandırması (Winbox)

MikroTik Hotspot Yapılandırması (Winbox)

Hotspot, MikroTik yönlendiricideki en popüler hizmetlerden biridir. MikroTik Hotspot Gateway , MikroTik Router aracılığıyla yerel ağ kaynaklarına ve genel ağ kaynaklarına erişmeden önce ağ istemcilerini yetkilendirme politikasıdır. MikroTik Hotspot, MikroTik esir portalı olarak da bilinirçünkü hiçbir kullanıcı kimlik doğrulaması olmadan ağa erişemez. Bir Hotspot ağında, kullanıcı hemen hemen tüm web tarayıcılarını kullanarak oturum açabilir veya kimlik doğrulaması yapabilir, bu nedenle istemci ucuna herhangi bir ek yazılım yüklemeye gerek yoktur. Hotspot login istemi bir web sayfası olduğundan, Hotspot hizmeti hem şirketinizin hem de partner firmanızın reklam mecrası olarak etkin bir şekilde kullanılabilir. Böylece MikroTik Hotspot hizmeti, Otel ve Restoran, Tren İstasyonu veya Havaalanı, Okul veya Üniversite Kampüsü vb. İnsanların birkaç kez kaldığı yerlerde popüler olarak kullanılabilir. Hatta herhangi bir ISP ağı veya herhangi bir resmi ağ, ağ istemcilerinin/kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için MikroTik Hotspot ile çalıştırılabilir. MikroTik Hotspot, ağınızı isteğinize göre özelleştirmenize yardımcı olan birçok özelliğe sahiptir. Bunların arasında,

MikroTik Hotspot Gateway Özellikleri

 1. Yerel veritabanı veya RADIUS Sunucusu ile etkin nokta kullanıcı yönetimi.
 2. Hem yerel veritabanında hem de RADIUS Sunucusunda birden çok kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi.
 3. Bazı web sayfalarına kimlik doğrulama olmadan erişmeye yardımcı olan Walled Garden sistemi.
 4. Bazı koşullarla kimlik doğrulaması olmadan deneme kullanıcı girişi.
 5. Profil tabanı reklam tesisi.
 6. Sabit zaman aralığında reklam ortak şirketi ve kendi şirketi.
 7. Şirket reklamının yanı sıra ortak reklamını da koyabileceğiniz son derece özelleştirilebilir giriş sayfası.
 8. Herhangi bir cihaza sabit IP adresi sağlamak için bir MAC adresine IP bağlama.
 9. Kimlik doğrulaması olmadan bilinen cihazları atlayın
 10. Sık oturum açma istemini önlemek için yetkilendirme kimlik bilgilerini çerezde saklayabilir.

Bunlar MikroTik Hotspot Gateway’in bazı önemli özellikleridir. MikroTik Hotspot ile ilgili daha fazla özelliği MikroTik Hotspot Tanıtım Wiki Sayfasında bulabilirsiniz . Yeterli zamanınız varsa wiki sayfasını ziyaret edin ve MikroTik Hotspot hakkında daha fazla bilgi edinin. Bir önceki yazımda MikroTik RouterOS nasıl yapılandırılır detaylı olarak MikroTik RouterOS nasıl yapılandırılır anlatmıştım . Bu yazımda, Hotspot hizmetini ağınızda sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmeniz için MikroTik Router’da Hotspot Server’ın nasıl yapılandırılacağını ve özelleştirileceğini göstereceğim.

5651 Hotspot Nedir,
MikroTik Hotspot Ağ Şeması

MikroTik Router’da Hotspot Yapılandırması

MikroTik Hotspot yapılandırması çok zor bir iş değil. Bazı kolay adımları izlerseniz, Hotspot mükemmel bir şekilde yapılandırılacaktır. Tam Erişim Noktası yapılandırması aşağıdaki dört adıma ayrılabilir.

 • MikroTik yönlendirici temel yapılandırması
 • MikroTik Hotspot sunucu yapılandırması
 • Hotspot kullanıcı profili yapılandırması
 • Hotspot kullanıcı oluşturma

Adım 1: MikroTik Router Temel Yapılandırma

MikroTik temel yapılandırması, WAN, LAN, Ağ Geçidi ve DNS IP Adresi atama ve NAT yapılandırmasını içerir. Hotspot yapılandırmasında, Hotspot Server yapılandırılırken otomatik olarak yapılandırılacağı için NAT yapılandırmamıza gerek yoktur. Bu nedenle, temel RouterOS konfigürasyonunda WAN, LAN, Gateway ve DNS IP Adresi atayacağız. Hotspot yapılandırması için aşağıdaki IP bilgilerini kullanıyorum. Bu bilgiler, ISP ve ağ bilgilerinize göre değiştirilmelidir.

 • WAN IP’si: 192.168.30.2/30
 • LAN Ağ Geçidi IP: 172.22.22.1/24
 • Ağ Geçidi: 192.168.30.1
 • DNS IP:  8.8.8.8 ve 8.8.4.4 (Genel DNS)

Aşağıdaki adımlar, Winbox kullanılarak MikroTik RouterOS’ta bu bilgilerin nasıl atanacağını gösterecektir.

 • Tam izin kullanıcı kimlik bilgileriyle Winbox kullanarak MikroTik Router’a giriş yapın.
 • Winbox’tan IP > Adresler menü öğesine gidin. Adres Listesi penceresi görünecektir. ARTI İŞARETİNE (+) tıklayın. Yeni Adres penceresi görünecektir. Şimdi Adres giriş alanına WAN IP’yi (192.168.30.1/30) koyun ve Arayüz açılır menüsünden MikroTik WAN arayüzünü seçin ve ardından Uygula ve Tamam düğmesine tıklayın.
 • Tekrar ARTI İŞARETİ (+) üzerine tıklayın ve Adres giriş alanına LAN Ağ Geçidi IP’sini (172.22.22.1/24) girin ve Arayüz açılır menüsünden LAN arayüzünü seçin ve ardından Uygula ve Tamam düğmesine tıklayın
 • Şimdi IP > Rotalar’a gidin. Rota Listesi penceresi görünecektir. Ağ geçidi adresi eklemek için ARTI İŞARETİNE (+) tıklayın. Yeni Rota penceresinde, Ağ Geçidi giriş alanına Ağ Geçidi adresini (192.168.30.1) giriniz ve Uygula ve Tamam butonuna tıklayınız.
 • Şimdi IP > DNS menüsüne gidin. DNS Ayarları penceresi görünecektir. Sunucular giriş alanına DNS sunucu IP’sini koyun ve ikincil DNS IP’si eklemek istiyorsanız, Sunucular giriş alanından sonra bulunan yeni değer ekle düğmesine tıklayın ve yeni varış giriş kutusuna ikincil DNS sunucusu IP’sini koyun. Şimdi MikroTik Router’ın Hotspot kullanıcısı için bir DNS Sunucusu görevi görmesi için Uzak İsteklere İzin Ver onay kutusuna tıklayın. MikroTik yönlendiriciniz Hotspot kullanıcınız için birincil DNS sunucusu olacağından bu seçenek gereklidir.

Temel MikroTik Router konfigürasyonu tamamlandı. MikroTik Router’da Hotspot Sunucu Yapılandırmasını başlatacağız.

Adım 2: MikroTik Hotspot Sunucu Yapılandırması

MikroTik Router temel konfigürasyonunu tamamladıktan sonra şimdi MikroTik Router’ımıza Hotspot Server kuracağız. Aşağıdaki adımlar MikroTik Router’da Hotspot’un nasıl kurulacağını gösterecektir.

 • Winbox’tan IP > Hotspot menü öğesine gidin. Hotspot penceresi görünecektir.
 • Hotspot Setup düğmesine tıklayın. Hotspot Setup penceresi şimdi görünecektir.
 • Hotspot Interface açılır menüsünden LAN arayüzünü seçin. Daha önce köprü arayüzü oluşturduysanız ve Hotspot Server’ı köprü arayüzü üzerine kurmak istiyorsanız, açılır menüden köprü arayüzünü seçin. Şimdi
  İleri düğmesine tıklayın.
 • Varsayılan olarak LAN Ağ Geçidi IP’sine Ağ giriş alanının Yerel Adresi atanacaktır. Masquerade Network onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun. İleri düğmesine tıklayın.
 • İstemcilere IP adresinin atanacağı Hotspot Server için adres havuzunu seçin. Normalde ağ geçidi IP’si olmadan ağ IP aralığını gösterecektir. Varsayılan aralığı istediğimiz gibi değiştirebilir veya varsayılan aralığı tutabiliriz. İleri düğmesine tıklayın.
 • SSL sertifikanız varsa, diğer sertifikaları içe aktar seçeneğini seçerek içe aktarabilirsiniz. Ancak şu anda herhangi bir SSL sertifikamız olmadığı için hiçbirini seçin. İleri düğmesine tıklayın.
 • SMTP sunucunuz varsa, SMTP Sunucusu giriş kutusunun IP Adresi kısmına SMTP Sunucu adresini yazabilirsiniz. SMTP Sunucumuz olmadığı için boş bırakın. İleri düğmesine tıklayın.
 • Temel konfigürasyonda vermiş olduğumuz DNS sunucuları, DNS Sunucuları giriş alanına otomatik olarak atanacaktır. Yani, yapacak bir şey yok, sadece İleri düğmesine tıklayın.
 • Artık DNS adını koymanın zamanı geldi ve bu zorunlu bir alandır. Hotspot giriş sayfasını almak için DNS adı kullanılacaktır. Bu yüzden systemzone.mk veya systemzone.net gibi standart bir DNS adı girin ve Next butonuna tıklayın.
 • Şimdi yerel bir Hotspot Kullanıcısı koyun. Varsayılan olarak admin’dir. Bu kullanıcıyı tutabilir veya istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Ayrıca Kullanıcı için Şifre alanına şifre koyun. İleri düğmesine tıklayın.
 • Hotspot Server kurulumu tamamlandı ve şimdi başarılı bir mesaj alacaksınız.
MikroTik Hotspot Yapılandırması
MikroTik Hotspot Yapılandırması

MikroTik Hotspot Sunucu Yapılandırması tamamlandı. Bir sonraki adımda, kullanıcı grubu oluşturabilmemiz ve farklı kullanıcılara farklı tesisler uygulayabilmemiz için Hotspot kullanıcı profili oluşturacağız.

3. Adım: Hotspot Kullanıcı Profili Yapılandırması

Hotspot Server yapılandırmasını tamamladıktan sonra kullanıcı profilini oluşturup yapılandırmamız gerekiyor. Farklı kullanıcı profilleri oluşturarak, farklı kullanıcı grupları oluşturabilir ve farklı kullanıcılara, herhangi bir profil kullanıcısına sabit aralıklı IP atayabilir, bu kullanıcılara sabit bant genişliği atayabilir ve farklı kullanıcılara farklı reklamlar verebiliriz gibi farklı kolaylıklar sağlayabiliriz. profil kullanıcıları.
Aşağıdaki adımlar MikroTik Router’da Hotspot kullanıcı profillerinin nasıl oluşturulacağını gösterecektir.

 • IP > Hotspot’a gidin. Hotspot penceresi görünecektir.
 • Kullanıcı Profilleri sekmesine tıklayın. Orada bir varsayılan profil var ama şu anda bu varsayılan profile hiçbir şey yapmıyoruz, bunun yerine yeni bir tane oluşturacağız. ARTI İŞARETİNE (+) tıklayın. Yeni Hotspot Kullanıcı Profili penceresi görünecektir.
 • Yeni Hotspot Kullanıcı Profili penceresinde, Ad giriş kutusuna anlamlı bir profil adı (1 MB Profil) girin ve Adres Havuzu açılır menüsünden IP adresinin kullanıcılara atanacağı IP havuzunu seçin.
 • Bant genişliği atamak için, Hız Sınırı giriş kutusuna hedeflenen yükleme ve indirme hızınızı saniye başına bit olarak girin. Örneğin 1Mbps hız atamak istiyorsak 100000/100000 olarak yazın.
 • Varsayılan olarak MAC Çerezini Ekle onay kutusu etkinleştirilecektir. MAC Tanımlama Bilgisi Ekle’yi etkin durumda tutarsak, başarılı bir giriş yaptıktan sonra MAC adresi Tanımlama Bilgisi’nde tutulacaktır. Bu nedenle, bir kullanıcının sık sık giriş yapması gerekmez. Varsayılan Çerezin geçerlilik süresi 3 gündür. Çerez süresini uzatmak istiyorsanız, değeri MAC Cookie Timeout alanına girin. MAC Cookie, Hotspot Server tarafından korunacak, ancak tarayıcı ile sağlanmayacaktır.
 • Şimdi Uygula ve Tamam düğmesine tıklayın.
5651 Hotspot Nedir,
Hotspot Kullanıcı Profili Oluşturma

Bir Hotspot kullanıcı profilini başarıyla oluşturduk. Aynı şekilde ihtiyacımız kadar kullanıcı profili oluşturabilir ve farklı kullanıcılara farklı kolaylıklar sağlayabiliriz.

4. Adım: Hotspot Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı profillerini oluşturduktan sonra, kullanıcı oluşturmamız ve talepleri doğrultusunda tesis alabilmeleri için onları herhangi bir profile atamamız gerekiyor. Aşağıdaki adımlar MikroTik Router’da Hotspot kullanıcısının nasıl oluşturulacağını gösterecektir.

 • Kullanıcılar sekmesine tıklayın ve Hotspot Server’ı kurarken oluşturduğumuz bir kullanıcının zaten orada olduğunu göreceksiniz. Şimdi yeni bir kullanıcı oluşturacağız. ARTI İŞARETİNE (+) tıklayın. Yeni Hotspot Kullanıcı penceresi görünecektir.
 • New Hotspot User penceresinde, Sunucu açılır menüsünden Hotspot sunucusunu seçin.
 • Ad giriş alanına kullanıcı adını ve Parola giriş alanına şifreyi girin.
 • Şimdi Profil açılır menüsünden kullanıcı profilini seçin.
 • Herhangi bir kullanıcıya sabit IP adresi atamak mümkündür. Sabit IP adresi atamak istiyorsanız Adres giriş alanına giriniz. Ayrıca istemci MAC adresini de koyabilirsiniz. MAC Adresi giriş alanına client MAC adresini yazarsanız, kullanıcı bu cihaz olmadan giriş yapamaz.
 • Şimdi Uygula ve Tamam düğmesini tıklayın
MikroTik Hotspot'ta Kullanıcı Oluşturma
MikroTik Hotspot’ta Kullanıcı Oluşturma

Bir Hotspot kullanıcısı başarıyla oluşturuldu. Benzer şekilde, istediğimiz kadar kullanıcı oluşturabilir ve onları farklı profillere atayarak farklı kolaylıklar sağlayabiliriz.

Bir Hotspot hizmetini çalıştırmak ve herhangi bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için gerekli tüm adımlar tamamlandı. Şimdi Hotspot Sunucumuzu test etme zamanı. Bunun için herhangi bir IP cihazını ağınıza bağlayın. Bağlandıktan sonra, Hotspot Server kurulurken oluşturulan DHCP Server’dan cihazınıza dinamik bir IP atanacaktır. Şimdi herhangi bir web tarayıcısını açın ve herhangi bir web sayfasını ziyaret etmeye çalışın. Hotspot Sunucunuzun giriş sayfasını görebilirsiniz. Herhangi bir nedenle giriş sayfası almazsanız, Hotspot Server’ı kurarken verilen DNS adınızı yazın. Artık Hotspot giriş sayfanızı görebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi girin ve ardından Tamam düğmesine tıklayın. Doğru kullanıcı adı ve şifreyi sağlarsanız, artık herhangi bir web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

MikroTik Hotspot Giriş Sayfası
MikroTik Hotspot Giriş Sayfası

MikroTik Router’da Hotspot’u yapılandırmak için gerekli tüm adımlar yukarıda açıklanmıştır.

Wifi loglama Nedir

Wifi loglama Nedir

Wifi loglama

Wifi loglama birde çok özelliklere sahip olduğundan internet kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor. Pratik bir şekilde uygulanmakta olan sistem kullanıcılar açısından birçok yönden avantajlar sağlıyor. İnternet siteleri arasında veri paylaşımlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sistem bu kurulumu dakikalar içerisinde gerçekleştiriliyor.

Bu sayede internet kullanıcılarına zamandan da tasarruf yapma imkânı oluşturuyor. Geçmiş dönemlerde yaşanılan internet bilgi paylaşım sorunları sistem üzerinden tamamen ve güvenli bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Wifi loglama sistemi birçok web sitesi üzerinden ayrıca tamamen ücretsiz bir şekilde hizmete sunuluyor. Bu bakımdan internet kullanıcıları ekonomik yönden de avantajlı oluyor.

Wifi loglama Nedir

Loglama Nedir?

Loglama birden çok çok alternatifler sunan internet kullanıcılarına büyük faydalar sağlayan özel bir sistemdir. Özellikle wifi loglama sistemi bu kapsamda 81 ilden gerek bireysel internet kullanıcıları ve gerekse de kurumsal internet kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Zengin ve modern ara yüzüyle dikkat çeken sistem doğrudan web siteleri arasındaki veri paylaşımlarının sağlıklı, güven içerisinde ve talepler doğrultusunda gizlilik esası içerisinde paylaşılmasını sağlıyor.

Loglama iletişim sağlayan tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi bilgi paylaşımlarının olası siber saldırılar karşısında da maksimum düzeyde güvende kalması açısından loglama hizmeti büyük bir önem arz ediyor. Sıradan sistemlerden oldukça farklı bir işleyişe sahip olan loglama sistemi 2022 yılında da yurtdışı üzerinden de yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Bugün pek çok internet kullanıcıları tarafından wifi loglama sistemi hakkında detaylı bilgilere sahip olunmadı. Sistem doğrudan 5651 saylı kanun kapsamında uygulanıyor. Dolaysıyla loglama sistemi tamamen yasalar çerçevesinde uygulandığından %100 garanti kapsamında yer almaktadır. Sıradan loglama sistemlerinde veri akışı sorunları, yavaşlama gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Bu durum internet kullanıcıları açısından ciddi anlamda sıkıntılara neden oluyor.

Ancak wi-fi üzerinden kullanılan profesyonel ve kurumsal loglama sisteminde bu tarz olumsuz durumlar söz konusu değildir. En iyi şekilde tasarlanan sistem Türkiye Yüksek Kalite Standartları üzerinden ve belirtilen yasal süreç doğrultusunda internet kullanıcılarına, kurumsal web sayfalara hizmet sunuyor.

wifiburada.com,
guvenliwifi.net,
beyaz.net,
loglama.net,
bergnet.com,

Otel HotSpot Loglama

Otel HotSpot Loglama

Otel HotSpot Çözümleri 

Hotspot, otel gibi kullanıcıların çok olduğu mekânlarda internet erişiminin kablosuz olarak ortak kullanıma sunulmasını sağlayan bir hizmettir. Özellikle şirketler, okullar, restoranlar ve otellerde kullanılan Hotspot sistemi, günümüzde oldukça yaygınlaşmış bulunmaktadır. Otel HotSpot Loglama

Hotspot Nasıl Kullanılır?

Hotspot hizmetinin sunulduğu mekânlarda internet erişimi Wi-Fi ile sağlanır. İnternetin ortak kullanıma sunulduğu mekânlarda 5651 loglama aracılığıyla internet hizmetinin kullanıcılara ayrı ayrı dağıtımı sağlanır.

5651 loglama kullanılan mekânlarda internet hizmetinize bir şifre koymanıza gerek yoktur. Şifresiz sunulan internet erişimi, doğrulama yöntemleri sayesinde kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Bu yöntemle hem internet güvenliği sağlanmış olur hem de müşteri ve misafirlerin şifre öğrenme sorunu ortadan kalkmış olursunuz. Otel HotSpot Loglama

Günümüzde internet erişiminin hızlı ve güvenli olduğu mekânlar daha fazla tercih edilmektedir. 5651 loglama hizmetini satın alan otel, kafe vb. mekânlar müşterilere daha kaliteli ve güvenli bir internet deneyimi yaşatma imkânı bulur. Bu sayede 5651 loglama kullanan mekânlar müşterilerin daha sık ziyaret ettiği yerler olur.

 T.C Kimlik Doğrulama: Özellikle hotel, internet cafe, yurt gibi internet hizmeti veren birimlerde  kullanıcıların Tc kimlik bilgilerini internetten doğrulatmak suretiyle internete girişlerine izin verir. Eğer tc kimlik numarası, Adı Soyadı , Doğum Tarihi bilgileri doğrulanırsa kullanıcıya internet deneyimini yaşatır. Sistem loglarında da bu şekilde kayıt altına alınır.

T.C. kimlik doğrulamalı hotspot internet sistemi ile müşterileriniz internete tc kimlik bilgilerini girerek giriş yapabilirler. Sistem nüfus kimlik idaresinden online tc kimlik doğrulaması yaparak çalışır. Kişi tc kimlik bilgilerini doğru giriş yaparsa internete giriş yapabilir. Bu sistemle beraber aynı anda sms li hotspotta kullanılabilir. Kişilerin tc kimlik bilgileri doğrulanırsa yazdığı cep numarasına kullanıcının gireceği şifre sms olarak gönderilebilir.

Kurumsal firmalarda bir çok uygulama harici veritabanları üzerinden doğrulama yaparak yetkilendirme yapmaktadır. Hotspot ve güvenlik duvarı uygulamalarında harici yazılım , veritabanı entegrasyonu firmalarda bir çok kolaylık sağlamaktadır.

3. Parti Uygulamaları ile Entegrasyon Örneği  

Otel Uygulamalarının veritabanlarında bulunan check in yapmış müşterilerin doğrulanmasını ve internete çıkışını sağlayabilir, kart okuma sistemleri ile entegre çalışarak firma kurumu ziyaret eden kişinin bilgilerini doğrulanabilir.

Müşteri karşılama ekranı müşterinin isteğine göre ayarlanabilir.

Müşterilerinize belli süre boyunca internet erişimi verebilirsiniz, bunun için sadece kullandığınız Firewall cihazları ile arayüzünden kullanıcı açmanız yeterli olacaktır.

Otel HotSpot Sistemleri

İLGİLİ MAKALELER

5651 Loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 Sayılı Kanun Nedir?

obifi
wi
logsistemleri
ayzbilisim
hmsotel
d2

Hotspot Çözümleri,
Otel yazılım fiyatları,
Otel Yazılımı,
WiFi Çözümleri,
Hotspot 5651 Loglama,
Loglama fiyatları,
5651 uyumlu Modem,

5651 Loglama Sistemi Nasıl Kurulur

loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 Loglama Sistemi

  Bilişim sistemlerinin bulunduğu güvenlik açısından detaylı bir biçimde log tutmak oldukça büyük önem taşımaktadır. En önemlisi de siber saldırıların kimler tarafınan yapıldığının belirlenebilmesi ve olay yönetiminin yapılabilmesi için loglama yapmak ciddi bir derecede önemlidir. Çünkü yapılan herhangi bir siber saldırının aydınlatılması adına tutulan log kayıtları siber güvenlik uzmanları tarafından incelenir. Böylelikle de suçlar ve suçlular ortaya çıkarılır.

  Tutulan Log kayıtları sayesinde gerçekleştirilen siber saldırının niteliğinden tutun, güvenlik açığınızın nereden kaynaklı olduğunun tespitine kadar birden fazla noktada siber güvenlik uzmanlarına yön göstererek yardımcı olma niteliğine sahiptir.

  5651 sayılı kanun ile İnternet Ağında Yapılan Yayınların Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, ISO 27001 gibi bilişim sektörünün en önemli kanun ve standartları log tutulmasını kesin olarak ve zorunlu bir şekilde şart koşulmaktadır.

  5651 sayılı kanunnu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yönetmelikleri gereğince her kurum için, sağlanan bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlü olup  aynı esnada tutulan log kayıtları için de minimum olarak iki yıl saklamakla yükümlü tutulması kararına varılmıştır.

5651 loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 loglama sistemini doğru ve düzgün bir biçimde kurabilmek için ilk öncelik olarak yapmanız gereken şey sistemin alt yapısına hakim olmak ve sizin gereksinimlerinizi tespit etmenizdir. Daha sonrasında ise kapsamların belirlenmesinde ve loglama kaynaklarının tespit edilmesinden sonra kaynaklardan alınacak logların detaylarının ve içeriklerinin doğru bir şekilde ortaya çıkartılması son derece önem taşımaktadır. Bunların ardından da gelişmiş kolerasyon kuralları oluşturmanız gerekmektedir. Çünkü  siber saldırılara karşı simülasyon sistemleri kurarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Bunun yanında gerçek zamanlı güvenlik yönetim panelleri de tasarlayabilirsiniz.

En iyi loglama için buraya tıklayınız.

loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 Sayılı Kanun Nedir?

5651 Sayılı Kanun

5651 Sayılı Kanun Nedir?

  5651 sayılı kanun ile internet kullanımında gerçekleştirilen paylaşımların düzenlenmesi ve bu paylaşımlardan doğan suçlara karşı mücadele edilebilmesi için çıkarılmış olan bir kanundur 5651 sayılı kanun. 5651 sayılı kanun ile loglama internet erişimi sunan kurum, işletme ya da kişilerin çalışanlara veya müşterilere sundukları internet hizmetinden faydalanan kişilerin hareketlerini kaydettiği bir sistemdir 5651 loglama sistemi. Bu kanun ile de kullanılması zorunlu hale gelen bir sistemdir.

  5651 sayılı kanuna göre 5651 loglama sisteminin kurulmaması söz konusu olduğunda kullanılan internet üzerinden gerçekleşen tüm işlemler. İnternetin sahibi olan işletmenin veya kuruluşun sorumluluğu altındadır. Bu kanunun çıkış amacı ise internet hizmeti sağlayan tüm işletmelerin korunmasıdır.

5651 loglama sistemi nedir ?

  5651 loglama sistemi, sistemlerin davranışlarını kayıt altına alarak kontrol eden bir sistemdir. 5651 loglama sistemi internet erişimine sahip olan şirketler, işletmeler vb. kurumlar gibi kalabalık çalışanı olan veya restoran, kafe vb. yerlerde gelen müşterilere sağlanan internet hizmetinin birçok kullanıcıya sunulması nedeni ile kullanılması zorunlu hale gelmiş olan bir sistemdir 5651 loglama sistemi.

  Bu zorunluluğun nedeni ise internet kullanıcılarının suç teşkil edebilecek paylaşımları, resimleri, yorumları ve buna benzer davranışlar ile mücadele edebilmek bu durumu kontrol altında tutabilmek içindir. 5651 loglama sistemi sayesinde kullanıcıların hangi sitelerde dolandığını, internette gezinirken neler yaptığını, hangi tarihte, hangi saatte, hangi siteye giriş yaptığını ve en önemlisi interneti kullandığı cihaza ait IP ve MAC adresi gibi bilgileri kayıt altına alarak tutar ve saklar. Eğer 5651 loglama sistemine sahip değil iseniz ve sizin internetiniz üzerinden herhangi bir suç teşkil edici paylaşım, yorum vb. bir durum gerçekleşir ise işlenen tüm suçların yasal yükümlülüğü size ait olacaktır.

İLGİLİ MAKALELER

KVKK NEDİR ?

mevzuat.gov.tr
resmigazete.gov.tr
internetyardım.org.tr
bergnet.com

5651 loglama sistemi nedir ?

5651 Loglama Sistemi

 5651 Loglama Sistemİ

5651 loglama sistemi nedir ?

  5651 Loglama Sistemindeki log kelimesinin anlamı kayıt demektir. Loglama işlemi de yapılan bu kayıtların dijital hareketlerinin tutulmasına denilmektedir. Loglama işlemi bir sistemin, cihaz ve sistem kullanıcıların hareketlerini kayıt eden bir sistemdir. Gelişmiş olan teknoloji ile de elektronik bir sistem üzerinde yapılan tüm işlemlerin kayıtlarının tutulmasıdır. Loglama kayıtları özellikle siber güvenlik olaylarının aydınlatılması adına daha zorunlu bir hale gelmiştir. 5651 sayılı kanunu ile bilişim sektöründe yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı olarak da ortaya önemli bir hale getirilmiştir.

  5651 HOTSPOT LOGLAMA sistemi, sistemlerin davranışlarını kayıt altına alarak kontrol eden bir sistemdir. 5651 loglama sistemi internet erişimine sahip olan şirketler, işletmeler vb. kurumlar gibi kalabalık çalışanı olan veya restoran, kafe vb. yerlerde gelen müşterilere sağlanan internet hizmetinin birçok kullanıcıya sunulması nedeni ile kullanılması zorunlu hale gelmiş olan bir sistemdir loglama sistemi.

  Bu zorunluluğun nedeni ise internet kullanıcılarının suç teşkil edebilecek paylaşımları, resimleri, yorumları ve buna benzer davranışlar ile mücadele edebilmek bu durumu kontrol altında tutabilmek içindir. Loglama sistemi sayesinde kullanıcıların hangi sitelerde dolandığını, internette gezinirken neler yaptığını, hangi tarihte, hangi saatte, hangi siteye giriş yaptığını ve en önemlisi interneti kullandığı cihaza ait IP ve MAC adresi gibi bilgileri kayıt altına alarak tutar ve saklar. Eğer 5651 loglama sistemine sahip değil iseniz ve sizin internetiniz üzerinden herhangi bir suç teşkil edici paylaşım, yorum vb. bir durum gerçekleşir ise işlenen tüm suçların yasal yükümlülüğü size ait olacaktır.